Veelgestelde vragen


Hieronder vindt u een animatie van de overtoom en een lijst met vragen en antwoorden, opgesteld in overleg met de gemeente Bunschoten. De gemeente Bunschoten is opdrachtgever van de Zelfbedieningsovertoom® in Spakenburg. De vragen zijn gericht op de inwoners van de wijk Vathorst bij Amersfoort en de wijk Rengerswetering bij Bunschoten. Veel vragen zijn ook interessant voor andere locaties. Als u door deze website of antwoord op de vragen, kansen ziet voor het ontsluiten van (sloepen)routes bij u in de buurt, dan kunt u uiteraard telefonisch contact met ons opnemen of een mail sturen naar info@zeflbedieningsovertoom.nl.    

Deze website heeft een zoekfunctie (rechtsboven). Daar kunt u een trefwoord in vullen en dan ziet u of en waar dit woord op de website voor komt.   

De Zelfbedieningsovertoom is geschikt voor kleine boten en sloepen (BRTN-categorie F) met een lengte van 4,5 tot 7,5 m, een breedte van 1,5 tot 2,65 m, een diepgang van max. 70 cm en een gewicht van max. 2 ton incl. bemanning. Omdat de boot op 4 grote steunen (“pads”) opdrijft, kunnen kimkielen problemen veroorzaken. 

De Zelfbedieningsovertoom is bruikbaar in het zomerseizoen (1 april tot 1 november). In de winter wordt de kar met wieg en aandrijving voor onderhoud, keuringen etc. verwijderd.  

In principe zou de overtoom 24 uur per dag bruikbaar kunnen zijn. Gebruik in het donker is echter niet gewenst. Als de invaarlichten op dubbel rood staan (net als bij een brug) is de overtoom gesloten. Openingstijden overdag zijn, afhankelijk van het seizoen van (ca.) 8.00 uur tot 21.00 uur (nader te bepalen door de gemeente Bunschoten).

Het gebruik van de Zelfbedieningsovertoom is gratis voor bewoners met een (elektrisch aangedreven) boot uit de wijk Vathorst in Amersfoort en de wijk Rengerswetering in Bunschoten. Men heeft wel een token (pas) nodig om de overtoom te activeren. Voor de pas moet een borg worden betaald van € .... (ntb).

Dit wordt nog nader bepaald.

Tijdens de demonstratiedag / officiële opening kunnen bewoners ook een token krijgen nadat de gegevens van de boot zijn geregistreerd (merk, lengte, breedte, diepgang, gewicht, soort aandrijving).

De bediening is in principe vergelijkbaar met de bediening van een zelfbedieningsbrug, -sluis of -stuw. Je drukt op een knop, in dit geval gebruik je daarvoor dus een token. Met de token activeer je de overtoom. Na melding met de token aan de wachtsteiger, komt de overtoom naar de kant waar je je hebt gemeld. De overtoom verdwijnt deels onder water. De slagboom voor de overtoom gaat open en de invaarlichten gaan op groen. Vervolgens kunt u invaren. Het centreermechanisme zorgt ervoor dat uw boot in het midden van de wieg terecht komt. U vaart de wieg in. Bij de token ontvangt u een sticker die u op uw boot kunt plakken. In de wieg zit ook zo’n sticker. Als de stickers tegenover elkaar staan zult u probleemloos opdrijven en komt uw boot terecht op de 4 pads (steunen). Met een drukknop activeert u vervolgens het transport omhoog. Door de vorm van het onderwaterschip kan de boot bij het opdrijven een klein beetje voor- of achterover hellen. Tijdens het transport over de dijk blijft de boot in de scharnierende wieg verder horizontaal. Aan de andere kant van de dijk verdwijnt de wieg onder water en drijft uw boot weer op. De slagboom gaat open, de uitvaarlichten op groen en u kunt uitvaren.

Langs het hek loopt een pad (grasbetontegels). Het is niet toegestaan om tussen de hekken op de hellingbaan te lopen. Dat wordt ook met bebording aangegeven.

De geschatte tijd dat het fietspad wordt afgesloten bij het passeren van een boot is rond de 60 sec.

Het is net als het kruisen van tramrails. De openingen naast de rails en de kabelgeleiding zijn zo klein mogelijk. Heeft u een racefiets met dunne bandjes, dan met een beetje beleid oversteken. De slagbomen, waarschuwingslichten en een wit kruis op het fietspad geven duidelijk aan dat u iets bijzonders kruist.     

Bij het ontwerp van de wieg en de positie van de pads is rekening gehouden met een marge zodat u altijd weer uit kunt varen. De diepgang van de boot (max. 70 cm) past bij de categorie sloepen die in de Laakzone mogen varen.

Het hijsproces is elektrisch beveiligd. Als het totale gewicht van boot en bemanning meer is dan 2 ton, dan stopt het hijsproces. Bemanningsleden kunnen via de noodtrap uitstappen tot het gewicht minder bedraagt dan 2 ton. Vervolgens kan de overtoom m.b.v. de drukknop weer worden geactiveerd.  

De bruggen bij de Smeerweg zijn aangepast en hebben nu een doorvaarthoogte van 1,30 m (wateroppervlak tot onderkant brug). Tijdens een natte of droge periode kan het peil iets variëren. 

De breedte van de stuw naar de woonwijk is circa 2,00 m tussen de palen.

Ja, er is rekening gehouden met peilfluctuaties in de Randmeren (plus of min 40 cm ten opzichte van het streefpeil).

Het overzetten over de dijk inclusief in- en uitvaren duurt ca. 6 minuten.

Als het aanbod eenzijdig is, dus iedereen wil ’s morgens naar de Randmeren (en de overtoom gaat dus leeg terug), dan is de capaciteit in ieder geval 6 per uur. Als men weet hoe het werkt, kan de capaciteit nog behoorlijk toenemen. Dat zal moeten blijken in de testfase.  

De wachtsteigers binnen- en buitendijks zijn bedoeld voor de gebruikers van de overtoom. Het is geen passanten- of aanlegplaats. Overnachten aan de wachtsteigers is ook niet toegestaan

Bij een storing gaan de scheepvaartseinen op dubbel rood en wordt de storing automatisch doorgemeld aan de dienstdoende storingsmonteur. Deze zal dan inloggen op de installatie om te kijken wat voor storing er is en of deze op afstand te verhelpen is. Op de informatieborden bij de wachtsteigers en in de overtoom staat een telefoonnummer van H. de Vos Elektrotechniek (DVE) vermeld. Dit nummer is tijdens de bedientijden van de overtoom altijd bereikbaar. Wanneer een storing op afstand niet opgelost kan worden zal er binnen de afgesproken responstijd een monteur ter plaatse komen om het probleem te verhelpen. Als de overtoom onverhoopt tijdens de overtocht tot stilstand komt, dan kan men via de aanwezige noodladder de boot en overtoom verlaten.

Ja dat kan. Op het bedieningspaneel in de wieg zit een noodstop. Er zit ook een knop om de overtoom weer te reactiveren. Wel zal er een storingsmelding uitgaan wanneer de noodstop (onrechtmatig) gebruikt wordt.

De overtoom heeft een uitgebreide veiligheidsanalyse doorlopen (o.a. RI&E, Machinerichtlijn en CE certificering). Wat dat betreft is de overtoom veilig. Tijdens het transport worden opvarenden geacht te blijven zitten. Dat geldt natuurlijk ook voor kinderen.

Vanaf de recreatiebetonning in het Nijkerkernauw wordt een geul naar de overtoom aangelegd. De geul wordt door Rijkswaterstaat gemarkeerd met tonnen.

Over de Laakzone en de vaarverbinding van Vathorst met de Randmeren zijn al lang geleden in overleg met alle partijen, overheden, belanghebbenden en natuurorganisaties, afspraken gemaakt. Er is gekozen voor elektrisch varen en de vaarroute is verlegd om de natuurwaarden in de polder Arkemheen (Natura 2000-gebied) te ontzien. Ook voor de verbinding met een overtoom tussen de Laak, de Rengerswetering en de Randmeren is in 2018 een Natura 2000-procedure doorlopen (Voortoets incl. PAS / AERIUS-berekening) en recent nog een eDNA onderzoek naar de grote modderkruiper. Behalve natuurwaarden liggen in de omgeving van Bunschoten ook scheepswrakken. De route van de overtoom naar de recreatiebetonning in de Randmeren is daar o.a. op aangepast.   

In principe kunt u, als u op het Nijkerkernauw bent, overal naar toe. Bunschoten en Jachthaven de Eemhof liggen vlakbij, maar u kunt ook richting Nijkerk naar het Stoomgemaal Hertog Reijnout of het Eemmeer. Aanlegplaatsen in de Randmeren staan vermeld op de website van de Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren. Zorg er bij aanschaf van uw boot wel voor dat u voldoende accucapaciteit heeft.

Steeds meer dealers en importeurs leveren elektrisch aangedreven sloepen of bieden de mogelijkheid sloepen met normaalgesproken een brandstofmotor te voorzien van een elektrische aandrijving. Denk bij de aanschaf aan de randvoorwaarden (lengte, breedte, diepgang, opbouwhoogte en gewicht. Vraag of de boot kimkielen heeft en zorg voor voldoende accucapaciteit). Op 23 september 2017 heeft Waterrecreatie Advies in opdracht van de gemeente Amersfoort een informatiedag over elektrisch varen op de Laak georganiseerd en i.s.m. Ontwikkelingsbedrijf Vathorst en het Waterschap Vallei en Veluwe een Nieuwsbrief over elektrisch varen in de Laakzone uitgegeven.   

Bij de overtoom zelf is geen oplaadpunt. De gemeente Amersfoort heeft in de wijk Vathorst oplaadpalen geplaatst bij de Workumsluis, de Markenhaven en bij de Durgerdamhaven. Bij restaurant de Kooi komt waarschijnlijk ook een oplaadpunt. Verder hebben de meeste jachthavens 16 A stroomaansluitingen of een speciaal oplaadpunt waar u bij kunt laden.

Kaart recreatiezone Laak
Klik op de afbeelding voor een vergroting

Als er een storing is, kunt u terecht bij H. de Vos Elektrotechniek (DVE, telefoonnummer bij de wachtsteigers en in de wieg). Voor andere meldingen of vragen kunt u terecht bij de gemeente.

U kunt er wel in, maar boten met een verbrandingsmotor (benzine, diesel) mogen niet in de Laakzone varen. Dat zal ook duidelijk worden aangegeven op de informatieborden en bij de registratie van de boot als men een token aanvraagt om de overtoom te kunnen activeren. 

Er is rekening gehouden met mindervaliden binnendijks. Vanaf het fietspad naar de wachtsteiger loopt een tegelpad dat geschikt is voor mindervaliden. Daar kan men in principe aan- of van boord. 

Die zijn niet gepland. Wij kunnen ons goed voorstellen dat deze eerste Zelfbedieningsovertoom in Nederland een bezienswaardigheid is. Bij de slagbomen is rekening gehouden met wat extra ruimte voor fietsers en/of belangstellenden. Voor de horeca kunt u terecht bij Grand Café de Kooi in de Laak tussen Bunschoten en Vathorst, in Bunschoten zelf of bij de Eemhof. In Vathorst zijn ook diverse restaurants.

Er komen geen sanitaire voorzieningen (toilet) bij de overtoom.

Begin 2021 is binnendijks als voorbelasting een zandpakket op de dijk aangebracht om er voor te zorgen dat de hellingbaan na aanleg niet door zal zakken. Dat heeft tijd gekost. Verder heeft ook het doorlopen van procedures en allerlei vergunningen meer tijd gekost dan voorzien. De overtoom kruist o.a. een primaire waterkering en 2 bestemmingsplannen en is omgeven door Natura 2000-gebieden, zodat uiterste zorgvuldigheid vereist werd. In dat proces heeft de Voorlichtingsdag en deze website met o.a. vragen en antwoorden een belangrijke rol vervuld. Maar de aanleg is nu in volle gang (zie Persbericht gemeente Bunschoten). Voor het stormseizoen, waarin niet aan de dijk gewerkt mag worden, zal de Overtoom volgens planning worden getest zodat de officiële opening in het begin van het seizoen 2022 plaats kan vinden.


DEEL DEZE PAGINA


Facebook Twitter Linkedin