Zelfbedieningsovertoom® Spakenburg


2022

8 augustus: Donderdag 4 augustus is de hele dag getest en zijn meerdere boten uit Vathorst en Rengerswetering succesvol overgezet. Applaus en blije gezichten. Het haalde de landelijke en regionale pers.

Facebook BuSpa
Facebook pagina Bunschoten-Spakenburg, 1 miljoen views na 3 dagen

Alle boten pasten probleemloos in de wieg. Het Zelfbedieningskastje in de wieg gaat nog wat omhoog en er komt een geleidestang in de wieg die je bij het binnenvaren vast kan pakken. Net als een touw in een sluis. Om de communicatie tussen de schakelkast binnendijks en de wieg te verbeteren wordt een antenne geplaatst. Donderdag gaan we verder met testen!

 

 

1 augustus: De wieg draait vrij en blijft tijdens het transport over de dijk horizontaal. De rijsnelheden zijn ingeprogrammeerd door DVE in combinatie met de bediening van de slagbomen en de verkeerslichten. De hele oversteek wordt geactiveerd met behulp van een tag (zelfbediening). Dat moet nu in de praktijk getest worden i.v.m. veiligheidsprotocollen en CE-certificering. Het testen doen we met verschillende soorten boten van de mensen die zich daarvoor hebben aangemeld. Vandaag is succesvol getest met de boot van Aart Mastebroek uit Bunschoten. Hij is de eerste die vanuit de Rengerswetering op het Randmeer heeft gevaren (en hij is ook weer terug). Donderdag gaan we verder met het testen van meerdere soorten boten.

primeur - als eerste naar de Randmeren
Aart Mastebroek uit Bunschoten, een trouwe en kritische volger van het proces, is als eerste naar de Randmeren overgezet

20 juli: Niet goed, de wieg loopt nog een beetje aan. Dit weekend gaat de wieg er uit, wordt aangepast, geschilderd en maandag er weer in. Dan zou het wel goed moeten zijn. De overgang bij het fietspad is ook klaar. Nog wat belijning langs het pad en een kruis voor en onder de slagbomen, maar dat is afwerking. De werktuigbouwkundige werkzaamheden zijn dan naar wij hopen afgerond.

De mensen van DVE die de zelfbediening met een tag mogelijk moeten maken zijn nog druk met het inregelen van de rijsnelheid in combinatie met het bedienen van de slagbomen. De afstandsbediening op de wieg ligt klaar en wordt begin volgende week gemonteerd. Daarna moeten de nodige protocollen worden doorlopen. We hopen dat DVE zo ver komt dat we in de loop van volgende week met de eerder aangemelde boten zoveel mogelijk verschillende situaties kunnen testen.

12 juli: Rijkswaterstaat heeft de betonning van de vaargeul naar de overtoom gelegd en de werkbetonning (en tijdelijke prikken) verwijderd. Daarmee zijn de waterbouwkundige werkzaamheden van BWO afgerond. De botenwagen doet wat hij moet doen, laatste aanpassingen aan de wieg worden ook afgerond. Deze week gaan we verder met het testen met boten. Dank voor de aanmeldingen. Voldoende liefhebbers, wij nemen contact met jullie op. De overgang bij het fietspad wordt afgemaakt (definitieve afdekplaat aanbrengen en verkeersborden verwijderen). DVE is druk met het inregelen van de rijsnelheid tijdens het transport en de zelfbediening, zodat met tokens in de praktijk kan worden getest.  

4 juli: Op 29 juni ging de eerste grote aluminium sloep (L x B = 7 x 2,4 m) als test vanaf het Nijkerkernauw tot voorbij de knik bij het fietspad en weer terug. Op 1 juli ging de Flierenfluiter als eerste boot feestelijk versierd helemaal over de dijk (en nog even terug). Dit was de andere kant van het spectrum, een klein (kajuit)bootje (L x B = 4,55 x 1,6 m) van een bewoner uit de Laakzone die blij was naar huis te kunnen varen. De elektrische buitenboordmotor stond klaar in de kajuit.

Test met grote sloep  Test met kleine sloep

Aan de botenwagen worden / zijn inmiddels nog wat kleine dingen aangepast, maar hij doet bijna wat hij moet doen. Vanaf vandaag kan DVE dan ook verder met het elektronisch inregelen van apparatuur en software en kunnen we testen met meer soorten boten. Bewoners uit Bunschoten of de Laakzone t/m Vathorst die aan de proeven mee willen doen om ook de tokens en zelfbediening te testen, kunnen zich melden bij de gemeente Bunschoten via 033 299 1411 of het contactformulier. Na aanmelding wordt bekeken of u in aanmerking komt voor een proef. De grote gele werkbetonning wordt nog door Rijkswaterstaat verwijderd en vervangen door de definitieve vaargeulbetonning. Volg zo lang de houten prikken, hou het midden aan en vaar ze niet omver. Buiten de prikken in de buurt van de wal is het ondiep.
Vanaf nu houden wij u via deze nieuwsberichten wekelijks op de hoogte.

24 juni: De vaargeul is gebaggerd en de rietoever aangelegd. De definitieve vaarwegbetonning wordt nog door RWS gelegd. Tijdens het testen van de botenwagen bleken een paar aanpassingen noodzakelijk. Altijd frustrerend, maar innovatie kost helaas tijd. Excuus aan allen die aan het wachten zijn. De tractielier is inmiddels voorzien van een extra trommel en de kabelgeleiding is aangepast. Een spaninstallatie zorgt er voor dat de spanning op de kabel constant blijft. Morgen laatste onderdeel monteren en dan verder met het testen van de wagen en inregelen van de elektronica. Het moment dat de eerste boot over de dijk gaat is dichtbij. Het programma voor een test met bewoners ligt klaar, uitreiken tags, gebruikershandleiding, etc. Nog even geduld a.u.b.

17 mei: De laatste vergunning is door Rijkswaterstaat verleend, het baggeren van de vaargeul en de verwerking van het vrijkomend materiaal in een gedeeltelijke rietoever is gestart. Het hek langs de hellingbaan wordt geplaatst en links en rechts nog wat puntjes op de i. De hellingwagen is aangesloten op de tractielier en meerdere fietsers en wandelaars hebben de wagen al heen en weer zien rijden. Hier en daar nog wat aanpassingen, maar de finish is in zicht.

Wieg te water  Vaargeul baggeren

13 april: Eind maart is de overtoom op de hellingbaan gezet. Op dit moment wordt de baan verder klaargemaakt en de tractielier aangesloten op de hellingwagen. Daarna gaan we rijden en testen.   

24 februari: Sinds januari wordt er weer volop gewerkt aan de overtoom. Binnendijks zijn op- en afritten aangelegd voor onderhoudsvoertuigen van het waterschap. Het terreintje met de wachtplaatsen voor de overtoom binnendijks is nagenoeg klaar. Het oplaadpunt (laadpaal) moet nog geplaatst en aangesloten worden. De meeste elektronica binnen- en buitendijks wordt nu aangesloten op de besturingskast. Het heeft lang geduurd maar ook de nieuwe stroomaansluiting is geleverd en aangesloten op de kast, dus we hebben spanning. De laatste platen van de hellingbaan en het eindframe binnendijks zijn geplaatst. Kortom de baan is nagenoeg klaar, moet nog worden afgewerkt. Dan komt de lier, daarna de botenwagen en kunnen we aansluiten, testen, inregelen en proefdraaien. Hekken zullen worden geplaatst, instructie voor gebruikers, dan de vaargeul en de afwerking buitendijks nog. Het gaat allemaal niet sneller, maar de oplevering is gepland in de tweede helft van mei. Wordt vervolgd.

 
Hoogwatertest 21-2-2022, Slagboomkast en fotocellen         De laatste platen binnendijks en het 
zitten nog keurig boven water                                                    eindframe zijn geplaatst

 
De besturingskast staat op zijn plaats en is aangesloten      Diagnose touchscreen display in de besturingskast

2021

8 december:  Je kunt de natuur niet dwingen, het hardingsproces van de laatste betonplaten van de hellingbaan vergt meer tijd. Dat betekent dat we de baan en resterende werkzaamheden binnendijks in december niet af kunnen maken. Een tegenvaller, dus in januari verder. Wel is DVE begonnen met het elektrawerk, het trekken van de kabels, plaatsen van kasten, invaarlichten, slagbomen etc. De tractielier waarmee de botenwagen wordt aangedreven is ook klaar en er wordt hard gewerkt aan de hellingwagen en de aangepaste wieg. De finish komt in zicht.

 

15 november: De werkzaamheden rond de Zelfbedieningsovertoom in Spakenburg vorderen nu snel. Buitendijks is de hellingbaan klaar inclusief ontvangstput voor de botenwagen. Ook de drijvende (meld)steiger ligt al op zijn plaats. Voor het stormseizoen (1 november) moest dit afgerond zijn en dat is gelukt.
De toegangsgeul naar de vaargeul in het Nijkerkernauw is nog niet gebaggerd. Het vrijkomende materiaal wordt volgens het laatste voorstel gebruikt om rond de overtoom een rietzone aan te brengen. Een verfraaiing voor de overtoom en de rietzone levert weer een bijdrage aan de natuur- en waterkwaliteit in dit deel van de Randmeren.
Binnendijks is een deel van de hellingbaan inmiddels ook klaar. Er is nu een korte pauze. De laatste hellingplaten zijn in productie evenals de lierput en het eindframe. In december moet volgens planning de hele hellingbaan en het gebied binnendijks worden opgeleverd. Dan worden ook de slagbomen, invaarlichten en schakelkasten geplaatst.

De overtoom was ontworpen voor sloepen / boten van minimaal 4,5 meter. De vraag is gesteld of er ook kleinere boten in de overtoom kunnen omdat met name in de wijk Rengerswetering nogal wat kleinere boten liggen. Het ontwerp van de wieg is aangepast en voorlopig wordt de nieuwe ondergrens 4 meter. De praktijk moet uitwijzen of daar nog meer ruimte in zit. Zodra de kar en de wieg klaar zijn, gaan we proefdraaien. IJs en weder dienende in december, maar in ieder geval ruim voor aanstaand vaarseizoen. Kano’s passen niet in de overtoom, maar kunnen via het pad langs het hek naar de andere kant van de dijk.  

Eind oktober:
Eind oktober 2021

Eind september: De werkzaamheden vorderen gestaag.
 

Begin september
: De ontvangstruimte voor de hellingwagen binnendijks is bijna klaar. De cassette waarop het eindframe wordt opgelegd is geplaatst. Werkzaamheden buitendijks starten nu ook. De damwand ligt klaar en de werkbetonning voor het baggeren van de toegangsgeul is door Rijkswaterstaat geplaatst. Aan de productie van alle onderdelen wordt hard gewerkt.
 

Juli: Werkzaamheden Overtoom officieel van start na een werkbezoek van wethouder Wim de Jong (gemeente Bunschoten) en heemraad Patrick Gaynor (Waterschap Vallei en Veluwe) aan de plek op de Oostdijk waar de Overtoom gerealiseerd wordt.
 

Januari: start voorbereidende werkzaamheden - zie artikel in De Bunschoter. Vlak erna verschenen artikelen in De Gooi- en Eemlander, het Noordhollands Dagblad en de AD Amersfoortse Courant.

Gooi- en Eemlander - Niet schrikken
Bunschoter: Werkzaamheden overtoom   werkzaamheden


2020

In februari 2020 werd opdracht verleend voor de eerste Zelfbedieningsovertoom bij Spakenburg. De ontwerpfase volgde. 
Eind 2020 ging de website online met informatie van belang voor de ontwikkeling en optimalisatie van sloepenroutes. Via Veelgestelde vragen krijgt u, mede d.m.v. een animatiefilmpje, een indruk van de bijzondere en innovatieve overtoom.


2017

In 2017 is een informatiedag georganiseerd over elektrisch varen in de Laakzone. 


2016

In 2016 zijn de toepassingsmogelijkheden onderzocht in het (te versterken) dijktraject tussen Hoorn en Amsterdam.
In Spakenburg was in 2016 bijna gekozen voor een sluis als ontsluiting van de Laakzone toen het idee voor een Zelfbedieningsovertoom werd ingebracht.
Met de gemeente en het Waterschap Vallei en Veluwe is hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling.


2015 

Het idee voor een Zelfbedieningsovertoom is ontstaan tijdens het schrijven van een Havenvisie voor Enkhuizen in 2015. 


DEEL DEZE PAGINA


Facebook Twitter Linkedin20-10-2020

Optimaliseren sloepenroutes in Zuid-HollandH. de Vos Elektrotechniek en Waterrecreatie Advies hebben opdracht gekregen de mogelijkheden te onderzoeken om 4 handbediende bruggen en een sluis tussen Gouda en de Reeuwijkse Plassen te automatiseren.05-02-2020

Opdracht voor de Zelfbedieningsovertoom® getekendOp 5 februari 2020 werd de opdracht voor de eerste Zelfbedieningsovertoom® in Nederland getekend door wethouder De Jong van de gemeente Bunschoten en de partijen in het samenwerkingsverband Zelfbedieningsovertoom VOF.03-02-2020

Sloepenroutes en de BRTN-categorieën E en FDe meeste schepen die in Nederland worden verkocht, zijn sloepen. De sloepenmarkt is “hot” en dat leidt tot de vraag hoe je de nieuw ontstane kansen benut.23-09-2017

Informatiedag elektrisch varen in de LaakzoneOp 23 september 2017 was er een informatiedag over elektrisch varen op de Laak bij Grandcafe en Partycentrum De Kooi te Bunschoten-Spakenburg.